Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling

Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling

Sommige kinderen ervaren problemen; ze hebben lichamelijke klachten, zijn snel van slag of piekeren veel. Andere kinderen hebben moeite om vriendjes te maken of te behouden. Soms is het omgaan met gevoelens van angst, boosheid of verdriet moeilijk voor ze. Ook onzekerheid en het hebben van weinig zelfvertrouwen zijn veelvoorkomende klachten. In dit soort situaties kan het zinvol zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling te laten onderzoeken. Zo kan worden nagegaan of de sociale of emotionele problemen die je kind ervaart of die jij als ouder ziet bij je kind passend zijn voor diens leeftijd en ontwikkelingsfase. Ook bij beslissingen zoals het laten doubleren of versnellen van een kind kan het zinvol zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen.

Onderzoek
Afhankelijk van de hulpvraag kan het onderzoek bestaan uit afname van vragenlijsten en een observatie. Na het onderzoek wordt er een verslag van de bevindingen gemaakt. Hierin worden ook gerichte adviezen gegeven voor thuis en in de klas. Dit verslag wordt besproken met ouders, indien gewenst ook met school.

Is zijn gedrag leeftijdsadequaat?

Praktische informatie

Duur
Onderzoeken variëren van een uur tot een dagdeel.

Kosten
Het uurtarief is €85,-. De kosten voor onderzoek zijn afhankelijk van de onderzoeksvragen. Voor een indicatie van de kosten kun je kijken op de pagina met Tarieven. Voor aanvang van het onderzoek wordt – na het samenstellen van een testbatterij – de totale kosten van het onderzoek aangegeven.

Aanvragen

  • Wil je jouw kind aanmelden voor onderzoek? Mail dan naar info@suzedelaat.nl. Er wordt getracht binnen enkele werkdagen contact met je op te nemen. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk op telefoonnummer: 06-49351459.
  • Wil je eerst kennismaken? Dat kan middels een kennismakingsgesprek; dit gesprek duurt maximaal 30 minuten en is kosteloos.
  • Wanneer de hulpvraag niet door Praktijk Suze de Laat kan worden beantwoord, wordt met je gezocht naar een passende plek waar je verder geholpen kan worden.

Proces

  • Na aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens de intake wordt ingegaan op jullie hulpvraag. Ook wordt de ontwikkeling van je kind vanaf de zwangerschap tot nu besproken. Dit gesprek duurt ongeveer een tot anderhalf uur.
  • Alle resultaten worden beschreven in een onderzoeksverslag. Dit verslag wordt binnen 4 weken na de laatste onderzoeksdatum naar ouders opgestuurd.
  • In het adviesgesprek worden de bevindingen uit het onderzoek besproken. Ook wordt advies gegeven voor eventuele behandeling of begeleiding.